Tillbehör ZOLL AED Plus

Tillbehör

Prislista:

CPR-D PADZ, 1500 SEK exklusive moms 25%

Batterier 10st lithium, 675 SEK exklusive moms 25%

Pedi padz 2, 850 SEK exklusive moms 25%

Elektroder

ZOLL har utvecklat sina elektroder med överlevnad för den drabbade i åtanke. Det ska vara enkelt, korrekt och snabbt att applicera dem.

En elektrod är enklare än två, därför har ZOLL utvecklat CPR-D Pad elektroden. Två elektroder sitter ihop som en och gör därför appliveringen enklare än standardutförandet med två separat elektroder. Elektroden sitter förinstallerad i ZOLL AED Plus hjärtstartaren. CPR-D pad elektroden har en livsläng på hela 5 år jämfört med mer standard 2 år från andra tillverkare. 

Riktigt HLR stöd. Under hjärt-lungräddning är otillräckliga bröstkompressioner vanligt, det vill säga att den som utför dem trycker för löst, snabbt eller för långsamt. Vuxna behöver att den som trycker kommer ner hela 5-6CM djupt för att det ska hjälpa så mycket som möjligt och att personen trycker med en takt av 100-120 tryck per minut. Om detta utförs så pumpas så mycket som möjligt av det livsviktiga syret runt i blodet.

ZOLL AED Plus känner med hjälp av CPR-D elektroden av hur djupt användaren tycker och säger klart och tydligt till om användaren behöver trycka djupare och ger även positiv feedback i forma av "bra kompressioner" om det är tillräckligt djupt. Den inbyggda metronomen som hjälper till att hålla takten är adaptiv och anpassar sig efter användaren för att fånga upp och öka takten om det behöver eller minska.

För användning på barn rekommenderas de alternativa elektroderna pedi padz 2. Dessa anpassar energinivån till en mer lämplig nivå för barn då de oftast inte behöver en lika stor energimängd.

Batterierna i ZOLL AED Plus är 10st lithium batterier som enkelt byts ut. ZOLL börjar pipa när det är dags att byta dessa efter 5 år och säger även "byt batterier". Det kan vara bra att ha ett 10st extra batterier och ett par elektroder utifall att ett hjärtstopp sker när batteriet är lågt.